Kwalifikacja MG.39

styczeń 2020

W wyrobisku, w którym stężenie metanu w powietrzu wynosi więcej niż 3,0%, niezwłocznie