Kwalifikacja MG.39

styczeń 2020

Odstęp między krawędziami zestawu transportowego z transportowanym ładunkiem a obudową wyrobiska, ociosem, odrzwiami lub maszynami i urządzeniami oraz między mijającymi się zestawami transportowymi wraz z transportowanym ładunkiem wynosi nie mniej niż