Kwalifikacja MG.39

czerwiec 2020

Przy regularnym zaleganiu pokładów węgla najczęściej stosowanym systemem wybierania jest system