Kwalifikacja MG.39

styczeń 2020

W komputerowym systemie pomiarowym KSP stężenie CO mierzy się czujnikiem