Kwalifikacja MG.39

styczeń 2020

Do pomiarów natężenia prądów błądzących w miejscu prowadzenia robót strzałowych stosuje się