Kwalifikacja MG.34

czerwiec 2019

Oblicz masę cementu potrzebnego do wykonania 100 m korka cementowego w otworze wiertniczym o średnicy 0,25 m. Współczynnik zużycia cementu na wykonanie 1 m3 zaczynu wynosi 1,223 t/m3.