Kwalifikacja MG.34

czerwiec 2019

Jaki powinien być minimalny udźwig urządzenia wiertniczego przewidzianego do odwiercenia otworu do głębokości 3 200 m, w którym planowane jest zapuszczenie kolumny rur 9 5/8” do głębokości 3 000 m?
Ciężar jednostkowy rur 9 5/8” = 65,64 kG/m