Kwalifikacja MG.34

czerwiec 2019

Próbę ciśnieniową pomp i rurociągów tłoczących, stosowanych do cementowania otworu wiertniczego, przeprowadza się ciśnieniem nie mniejszym niż