Kwalifikacja MG.30

styczeń 2020

Która z wad soczewek okularowych zaliczana jest do wad powierzchniowych?