Kwalifikacja MG.30

czerwiec 2020

Frontofokometr nie służy do pomiaru mocy