Kwalifikacja MG.30

styczeń 2019

W badaniu refrakcji metodą subiektywną nie stosuje się