Kwalifikacja MG.30

czerwiec 2020

Dopuszczalne przesunięcie środków optycznych soczewek nie może powodować działania pryzmatycznego powyżej