Kwalifikacja MG.25

czerwiec 2019

Ocena przed remontem stanu technicznego pokrycia z blachy płaskiej polega na sprawdzeniu