Kwalifikacja MG.25

czerwiec 2019

Ile powinna wynosić zakładka złącza lutowanego dla blachy o grubości 1 mm łączonej z blachą o grubości 2 mm, przy założeniu, że zakładka złącza lutowanego wynosi 3÷5 wielokrotności grubości cieńszego elementu łączonego?