Kwalifikacja MG.25

czerwiec 2019

Który z wymienionych rodzajów stalowych blach płaskich stosuje się najczęściej do wykonania obróbki czapki kominowej?