Kwalifikacja MG.25

czerwiec 2019

Wykonanie pokrycia długiej połaci dachowej z arkuszy blachy cynkowej łączonej na zwoje należy rozpocząć od