Kwalifikacja MG.24

styczeń 2020

W celu ukształtowania blach w gotowe elementy nadwozi, poddawane są one procesowi