Kwalifikacja MG.24

styczeń 2020

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej części podłogi nadwozia pojazdu wykonywane jest metodą