Kwalifikacja MG.21

czerwiec 2019

Farbę koloru żółtego wykorzystuje się do malowania