Kwalifikacja MG.21

czerwiec 2019

Do wykonania pierścienia o średnicy 250 mm z płaskownika, metodą kucia i zgrzewania na zakładkę, należy przygotować płaskownik o długości minimum