Kwalifikacja MG.20

czerwiec 2020

Połączenie, polegające na jednoczesnym nagrzaniu oprawy i oziębieniu czopa podczas montażu, nazywa się