Kwalifikacja MG.20

czerwiec 2019

Wytarcie prowadnic łoża tokarki prowadzi do powstawania