Kwalifikacja MG.19

styczeń 2020

W którym z bloków programu sterującego znajduje się informacja o przesunięciu punktu zerowego?