Kwalifikacja MG.19

czerwiec 2019

Do sprawdzenia prostoliniowości prowadnic obrabiarki należy użyć