Kwalifikacja MG.19

czerwiec 2019

Miejsce na każdej z osi ruchu, które jest dokładnie ustalone poprzez wyłączniki krańcowe, to punkt