Kwalifikacja MG.19

czerwiec 2019

Ruchy pomocnicze lub nastawcze obrabiarki CNC wykonywane są w trybie