Kwalifikacja MG.19

styczeń 2020

Aby wykonać dokładny otwór ϕ25H7, jako ostatniego narzędzia należy użyć