Kwalifikacja MG.19

czerwiec 2019

Który blok programu zawiera funkcję maszynową?