Kwalifikacja MG.18

czerwiec 2020

Który warsztatowy przyrząd pomiarowy nie posiada tradycyjnej podziałki służącej do odczytu mierzonego wymiaru?