Kwalifikacja MG.18

czerwiec 2019

Po przeprowadzonej wymianie zaworów dolotowych silnika należy