Kwalifikacja MG.18

styczeń 2021

W trakcie naprawy głównej, po całkowitym demontażu silnika, w pierwszej kolejności