Kwalifikacja MG.18

styczeń 2021

W tłokowym silniku spalinowym luz zaworowy jest