Kwalifikacja MG.17

czerwiec 2020

Przed montażem uszczelek gumowych na wałku należy