Kwalifikacja MG.17

czerwiec 2020

W procesie montażu, w którym będą uczestniczyć pracownicy o niższych kwalifikacjach, stosuje się metodę