Kwalifikacja MG.17

czerwiec 2020

Do wykonania połączenia gwintowego, w którym należy zagwarantować odpowiednie naprężenie wstępne, należy zastosować klucz