Kwalifikacja MG.17

czerwiec 2020

Powierzchnie prowadnic maszyn zabezpiecza się przed korozją poprzez