Kwalifikacja MG.17

styczeń 2020

Działania w procesie eksploatacji maszyn, związane z ich obsługą w zakresie przeglądów i konserwacji, dotyczą