Kwalifikacja MG.17

czerwiec 2020

Najwcześniejsze wykrycie zużycia łożysk tocznych umożliwia