Kwalifikacja MG.14

styczeń 2020

Symbol KF 515-55 oznacza szkło optyczne typu