Kwalifikacja MG.14

czerwiec 2019

Dla materiałów stosowanych na elementy optyczne symbol literowy νd jest oznaczeniem