Kwalifikacja MG.14

styczeń 2019

Podczas skrobania kąt ustawienia skrobaka do powierzchni obrabianej powinien wynosić około