Kwalifikacja MG.14

czerwiec 2019

Pomiar równoległości wiązek wychodzących z okularów przyrządów dwuocznych można wykonać za pomocą lunetki