Kwalifikacja MG.12

styczeń 2020

Podczas jazdy pojawia się informacja o nieprawidłowym działaniu systemu ESP. Przyczyną nieprawidłowego działania tego układu może być