Kwalifikacja MG.12

czerwiec 2020

W instalacji oświetlenia zespolonej lampy tylnej stwierdzono nieprawidłowe połączenie z masą pojazdu. Aby przywrócić sprawność instalacji, należy oczyścić połączenie z nadwoziem oraz zabezpieczyć