Kwalifikacja MG.12

styczeń 2020

W trakcie sprawdzania instalacji oświetlenia pojazdu w prawej lampie zespolonej zaobserwowano równoczesne zapalanie się i przygasanie wszystkich świateł. Objawy te wskazują na