Kwalifikacja MG.12

czerwiec 2020

Regulacja obrotów biegu jałowego silnika z zapłonem samoczynnym ZS odbywa się poprzez