Kwalifikacja MG.11

czerwiec 2019

Do gaszenia pożaru w kopalni podziemnej nie używa się