Kwalifikacja MG.11

styczeń 2020

Zaporę przeciwwybuchową pyłową zwykłą wykonuje się z zachowaniem wymogu, że odległość między poszczególnymi półkami wynosi