Kwalifikacja MG.11

czerwiec 2020

U-rurką mierzy się