Kwalifikacja MG.11

czerwiec 2019

Za obsługę kombajnu chodnikowego odpowiada