Kwalifikacja MG.11

styczeń 2020

Do pomiaru prędkości powietrza w wyrobiskach górniczych stosuje się