Kwalifikacja MG.11

styczeń 2020

Który z warunków decydujących o wyborze systemu wybierania nie należy do warunków geologicznych?