Kwalifikacja MG.11

czerwiec 2020

Czynnością zasadniczą cyklu drążenia chodnika jest