Kwalifikacja MG.03

styczeń 2020

Powierzchnie robocze suwaka rozdzielacza hydraulicznego regenerowane metodą galwanicznego nakładania chromu powinny być przed procesem