Kwalifikacja MG.03

styczeń 2020

Co jest przyczyną uszkodzeń ziarna przy zbiorze kombajnem zbożowym?