Kwalifikacja MG.03

styczeń 2020

Jaki będzie koszt energii elektrycznej niezbędnej do wysuszenia 20 ton ziarna z wilgotności 20% do 15% suszarnią wyposażoną w piec elektryczny o mocy 20 kW? Wydajność suszarni przy suszeniu z wilgotności 20% do 15% wynosi 4 tony na godzinę, a cena 1 kWh to 0,50 zł.