Kwalifikacja MG.02

czerwiec 2020

Pomiar gorących elementów w procesie kucia swobodnego ręcznego wykonuje się za pomocą