Kwalifikacja MG.02

styczeń 2020

Metodą czasowego zabezpieczenia antykorozyjnego metali jest