Kwalifikacja MG.02

styczeń 2020

Regeneracja części maszyn polegająca na pokryciu ich powierzchni warstwą metalu metodą elektrolityczną to