Kwalifikacja MG.02

czerwiec 2020

Które z wymienionych części maszyn nie podlegają naprawie?