Kwalifikacja MG.02

styczeń 2020

Do wykonania wanny przeznaczonej na magazynowanie soku z jabłek należy zastosować stal