Kwalifikacja MG.02

czerwiec 2019

Podczas trasowania niektórych wyrobów walcowych jako podstawkę stosuje się