Kwalifikacja MG.02

czerwiec 2020

Które elementy maszyn naprawia się, wykorzystując procesy strugania, szlifowania, skrobania lub docierania?