Kwalifikacja M.XX

styczeń 2019

Długość wymienianych przewodów w tzw. „skrętce” magistrali CAN nie może przekraczać