Kwalifikacja M.XX

styczeń 2019

Który z wymienionych elementów pojazdu samochodowego, w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, może być poddany naprawie lub regeneracji?