Kwalifikacja M.46

czerwiec 2020

System korekcji satelitarnej EGNOS może być wykorzystany do