Kwalifikacja M.46

styczeń 2019

Do przesyłania radiowego sygnału korekcyjnego RTK wykorzystuje się