Kwalifikacja M.46

czerwiec 2018

Zaniki sygnału RTK ze stacji bazowej do odbiorników w ciągnikach rolniczych mogą być spowodowane