Kwalifikacja M.46

styczeń 2020

Po zakończeniu prac polowych na czas zimy nawigację rolniczą należy