Kwalifikacja M.46

styczeń 2020

System ISOBUS umożliwia operatorowi ciągnika