Kwalifikacja M.46

styczeń 2020

Do wykrywania chwastów przy wybiórczym oprysku mają zastosowanie czujniki