Kwalifikacja M.46

styczeń 2020

Który parametr należy wprowadzić do nawigacji, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie narzędzia podczas pracy?