Kwalifikacja M.45

styczeń 2018

W czasie wykonywania analizy spalin silnik powinien