Kwalifikacja M.45

styczeń 2018

Regulacja tłumienia odbicia polega na