Kwalifikacja M.45

czerwiec 2017

Stopień zużycia amortyzatorów można sprawdzić poprzez wykonanie testu metodą