Kwalifikacja M.45

styczeń 2018

Dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 wynosi