Kwalifikacja M.44

styczeń 2014

W warunkach produkcji jednostkowej, koło pasowe o średnicy zewnętrznej 500 mm, ze względu na postać materiału, należy wykonać z