Kwalifikacja M.44

styczeń 2019

Chropowatość powierzchni wałka równą Ra = 0,16 μm można uzyskać poprzez