Kwalifikacja M.44

wrzesień 2015

W celu zmniejszenia twardości i polepszenia skrawalności odkuwek należy je poddać