Kwalifikacja M.44

wrzesień 2014

Wartość liczbowa przedrostka mikro (µ) wynosi