Kwalifikacja M.43

styczeń 2017

Po przeprowadzonej wymianie sprężyny bezpiecznika kosiarki rotacyjnej należy sprawdzić