Kwalifikacja M.43

styczeń 2017

W trzyskibowym pługu obracalnym należy wymienić wszystkie lemiesze. Koszt robocizny wynosi 50 zł, a cena jednego lemiesza wraz z mocującymi go śrubami 125 zł. Jaki będzie koszt tej naprawy?