Kwalifikacja M.43

czerwiec 2018

Jaki będzie koszt paliwa na godzinę pracy dwóch agregatów maszynowych na podstawie przedstawionych danych:
– wydajność pracy obydwu agregatów jednakowa – 3,2 ha/h,
– zużycie paliwa dla pierwszego agregatu – 2,5 l/ha,
– zużycie paliwa dla drugiego agregatu – 4 l/ha,
– koszt jednego litra paliwa – 4,50 zł?