Kwalifikacja M.43

styczeń 2018

Miarą poprawności działania i regulacji zespołu podkopującego kombajnu ziemniaczanego jest ilość