Kwalifikacja M.42

czerwiec 2015

Elektromechanik przeprowadził badanie gęstości elektrolitu w temperaturze pokojowej. W poszczególnych celach akumulatora uzyskał wyniki w granicach 1,285 ÷ 1,30 g/cm3. Otrzymany wynik świadczy