Kwalifikacja M.42

czerwiec 2018

Do wykonania naprawy podzespołu ładowania akumulatora powinien zostać przydzielony