Kwalifikacja M.42

wrzesień 2014

Obowiązkowe oznaczenie, stosowane na elementach z tworzyw sztucznych stosowanych w pojazdach, powinno zawierać sygnaturę rodzaju tworzywa oraz