Kwalifikacja M.42

czerwiec 2020

Podczas naprawy powypadkowej, stwierdzono zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa. Zablokowany zwijacz pasa bezpieczeństwa należy