Kwalifikacja M.42

wrzesień 2015

Serwis wykonujący obsługę lub naprawę nie ma obowiązku przekazania klientowi