Kwalifikacja M.42

styczeń 2020

Jak należy postąpić w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia czasu naprawy samochodu w ASO, wynikającej z niedostarczenia przez hurtownię właściwej części do naprawy?