Kwalifikacja M.41

styczeń 2017

W odkrywkowym zakładzie górniczym przegląd stanu przydatności lin oraz mechanizmów transportu linowego wykonuje się