Kwalifikacja M.41

czerwiec 2015

Na powierzchni 10 000 m2 udokumentowano złoże o miąższości 10 m. Nad złożem zalega nadkład o grubości 1 m, który zostanie usunięty w całości w ciągu roku. Wydobycie złoża na poziomie 10 000 m3 rocznie rozpocznie się po zakończeniu prac w nadkładzie. Ile wyniesie czas robót górniczych?