Kwalifikacja M.41

styczeń 2017

Ostateczne zwałowisko zewnętrzne nadkładu należy zlokalizować w granicach