Kwalifikacja M.41

czerwiec 2015

Terenem górniczym nazywa się przestrzeń