Kwalifikacja M.41

czerwiec 2015

W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego zalicza się wyrobiska lub ich części, jeżeli