Kwalifikacja M.41

styczeń 2016

Na powierzchni 10 000 m2 udokumentowano złoże o średniej miąższości 10 m. Mając na uwadze, iż średnia wielkość zasobów operatywnych wynosi 90 000 m3, ile wynosi łączna wielkość strat eksploatacyjnych i pozaeksploatacyjnych?