Kwalifikacja M.40

styczeń 2016

Ilość gazu ziemnego, która przez cały okres pracy podziemnego magazynu gazu znajduje się w magazynie nazywana jest pojemnością