Kwalifikacja M.40

styczeń 2016

Które węglowodory wchodzące w skład gazu ziemnego w warunkach normalnych są w stanie gazowym?