Kwalifikacja M.40

styczeń 2016

Którą właściwość ropy naftowej mierzy się za pomocą areometru?