Kwalifikacja M.40

styczeń 2016

Słup wody o wysokości 5 m wywiera na dno zbiornika pionowego o przekroju kołowym ciśnienie 0,5 bar. Ile wyniesie ciśnienie słupa wody o tej samej wysokości, jeżeli średnica zbiornika będzie dwa razy większa?