Kwalifikacja M.40

styczeń 2016

Zbiorniki naziemne, w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się ropy naftowej do środowiska naturalnego, powinny być otoczone wałem ziemnym o wysokości