Kwalifikacja M.38

styczeń 2016

Która próba badania twardości polega na wciskaniu w badany materiał wgłębnika w postaci ostrosłupa diamentowego o podstawie kwadratowej?