Kwalifikacja M.38

styczeń 2016

Który z wymienionych rodzajów obróbki cieplnej przeprowadza się bezpośrednio po hartowaniu, jeśli celem jest usunięcie naprężeń hartowniczych i zachowanie dużej twardości i odporności na ścieranie obrabianego cieplnie przedmiotu.