Kwalifikacja M.38

styczeń 2016

Która z wymienionych walcarek jest stosowana do wytwarzania tulei rurowych?