Kwalifikacja M.38

styczeń 2016

Określ zapotrzebowanie na minimalną ilość tlenku glinowego do produkcji 5 000 Mg aluminium w procesie elektrolizy, jeżeli zużycie Al2O3 wynosi 1,94÷1,92 Mg na 1 Mg aluminium.