Kwalifikacja M.38

styczeń 2016

Która próba badania własności technologicznych polega na wciskaniu stempla w próbkę blachy aż do momentu pierwszego pęknięcia?