Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

W wyniku zastosowania metody kwartowania próbki, pomniejszenie jej następuje w proporcji