Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

Podczas procesu flotacji do pęcherzyków powietrza przyczepiają się ziarna