Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

Jaką wydajność ma przenośnik taśmowy transportujący rudę o gęstości 4 Mg/m3 z prędkością 600 m3/h?