Kwalifikacja M.36

styczeń 2016

Ile wynosi objętość materiału o gęstości 2 mg/m3 przesianego w czasie jednej 8-godzinnej zmiany roboczej, jeśli wiadomo, że przesiewacz pracuje z wydajnością 60 Mg/h?