Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

Maksymalny stopień oczyszczenia wody za pomocą hydrocyklonów uzyskuje się w hydrocyklonach