Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

Zagęszczanie koncentratów ze wzbogacania rud miedzi odbywa się