Kwalifikacja M.36

czerwiec 2016

Pyłem węglowym są ziarna węgla kamiennego przechodzące przez sito, o wymiarach oczek wynoszących