Kwalifikacja M.36

czerwiec 2015

Ile wynosi wydajność praktyczna przesiewacza, który podczas jednej zmiany roboczej przesiewa 350 Mg nadawy (efektywny czas pracy przesiewacza – 7 h/zmianę)?