Kwalifikacja M.35

styczeń 2016

W przemysłowym procesie przeróbczym rudy miedzi jako media mielące w młynach kulowych stosuje się kule