Kwalifikacja M.35

czerwiec 2014

Którą klasę ziarnową rud cynkowo-ołowiowych można skierować do procesu flotacji?