Kwalifikacja M.35

czerwiec 2014

Stosunek wymiaru największego ziarna zawartego w nadawie podanej do kruszarki i wymiaru największego ziarna kruszywa nazywamy