Kwalifikacja M.35

czerwiec 2016

W procesie wzbogacania węgli kamiennych naturalnymi obciążnikami cieczy ciężkiej są ziarna