Kwalifikacja M.34

styczeń 2016

W jakiej minimalnej odległości od napowierzchniowych linii wysokiego napięcia powinien być zlokalizowany otwór wiertniczy?