Kwalifikacja M.34

styczeń 2017

Którą z wymienionych szybkości budowy (nabierania) kąta odchylenia od pionu stosuje się przy wierceniu otworów kierunkowych poziomych o dużym promieniu krzywienia?