Kwalifikacja M.34

styczeń 2015

Oddanie do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji, znajdujących się na wiertni, następuje po ich komisyjnym odbiorze technicznym i na podstawie pisemnego zezwolenia