Kwalifikacja M.34

czerwiec 2015

Maszyny i urządzenia eksploatuje się i konserwuje w sposób określony w dokumentacji