Kwalifikacja M.34

styczeń 2015

Jaki wydatek tłoczenia pomp płuczkowych zapewni prędkość przepływu płuczki 36 m/minutę w przestrzeni pierścieniowej o powierzchni 0,06 m2?