Kwalifikacja M.34

czerwiec 2016

Która z podanych informacji znajduje się na skrzynce rdzeniowej?