Kwalifikacja M.33

styczeń 2016

Karty przygotowania do spawania (ręcznego, półautomatycznego lub automatycznego) wykorzystywane w budownictwie okrętowym, stanowią część