Kwalifikacja M.33

styczeń 2016

Do obserwacji jakości przetopu połączeń spawanych w miejscach trudnodostępnych, takich jak np. wewnętrzne powierzchnie rur lub małe zbiorniki, stosowane są